ទំព័រ_បដា

ស៊េរីដៃ និងជើង

  • EMS Foot Leg Massager Mat Acupressure Acupuncture ម៉ាស្សាជីពចរជើង

    EMS Foot Leg Massager Mat Acupressure Acupuncture ម៉ាស្សាជីពចរជើង

    ● ការបញ្ជាពីចម្ងាយ៖ ឧបករណ៍ និងរបៀបម៉ាស្សាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

    ● ជីពចរប្រេកង់ទាបកម្រិត 16៖ មុខងារនេះអាចអនុវត្តការព្យាបាលដោយប្រើជីពចរដោយប្រើអេឡិចត្រូជីពចរនៅលើជើងរបស់មនុស្ស ដើម្បីបង្កើនចរន្តឈាម បំបាត់ភាពអស់កម្លាំងរាងកាយ បន្ថយសម្ពាធជើង។ល។